اسلایدر

وبلاگ تخصصی جستجو و نجات SAR - 217نمونه سوال از کمکهای اولیه وامداد
تاريخ : جمعه ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | 13:59 | نویسنده : وحیدصیادی

 آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۱

کدامیک از گزینه های زیر برای خاموش کردن لباسهای شعله ور صحیح است ؟

الف )Stop – Drop- Roll                                                  ب)  Drop- Roll - Stop

ج) Drop - Roll – Stop                                                     د) Drop - Stop- Roll

 1. در برخورد با مصدومی که دچار برق گرفتگی با ولتاژ بالا است بعد از قطع جریان برق :

الف ) ABC                ب) ABCH                                ج)ABCD                                 د) ABCHD

 1. اگر تنها هستید برای کدام مصدوم زیر بلافاصله اورژانس را خبر کرده و بعد عملیات CPR را انجام می دهید:

الف) غرق شدگی         ب)مصدوم کودک              ج) مصدوم بزرگسال                 د) همه موارد

4. در زمانی که مصدوم در وضعیت ریکاوری (بهبودی) قرار می دهیم هر چند مدت علائم حیاتی مصدوم را کنترل می کنیم.

الف ) 5 دقیقه                         ب) 10 دقیقه                    ج) 3 دقیقه                      د)15 دقیقه

 1. در روش تنفس مصنوعی دهان به بینی را برای کدام یک از مصدوم های زیر انجام می دهید:

الف – در مصدوم غرق شده                           ب) مصدومی که در ناحیه دهان زخمهایی وجود دارد      

ج) نوزادان                                                  د) ه مه موارد                   

 1. کدام گزینه غلط است :

الف) برای ارزیابی واکنش اطفال کمتراز یکسال از ضربه ملایمی به کف پای او بزنید.

ب) وضعیت هوشیاری کودک را با صحبت کردن یا تکان دادن شانه های وی به آرامی چک کنید.

ج) وضعیت هوشیاری بزرگسال را با ضربه  آرام به شانه و یا سینه مصدوم چک می کنید.

د) در شیر خواران وضعیت هوشیاری را از روش تکان دادن استفاده می کنیم .

 1. در چه مواقعی عملیات احیاء با سرعتی کمتر از حد معمول انجام می گیرد.

الف) سکته قلبی                      ب) هیپوترمی                   ج) شکستگی دنده           د) همه موارد 

 1. کدامیک از گزینه های زیر باعث کاهش تعداد نبض می شود.

الف) افزایش فشار جمجمه                                                  ب) غش کردن (روحی –روانی)             ج) موارد خاص از بیماریهای قلبی                                        د) تمام موارد 

 1. کدام یک از روشهای زیر غلظت بالاتری از اکسیژن را به بیماران منتقل می کنند.

الف) لوله بینی       ب) سیلندر اکسیژن (سایز بزرگ)        ج) ماسک صورت             د) الف و ج

 1. یک دستگاه آمبوبگ (B.R.M) می تواند تا .................................. درصد اکسیژن تحویل دهد:

الف) 35%تا 50%                            ب) 50% تا 65%               ج) 90%                     د) 100%    

 1. کدام گزینه صحیح نیست.

الف) شوک آنافیلاکتیک حالتی بالقوه کشنده است.

ب) شخ ص دچار شوک حساسیتی نیاز فوری به دریافت اکسیژن و تزریق اپی نفرین دارد.

ج) در  شوک حساسیتی بهتر است که مصدوم را سریعا به حالت خوابیده و پاها را 20-30 سانتی متر بالا بیاوریم .

د) در صورتی  که امدادگر آموزش لازم برای تزریق دارو را دیده باشد می تواند به مصدوم شوک حساسیتی در تزریق کمک کند .

 1. کدام گزینه صحیح است:

الف) آنژین پکتوریس بمعنی احساس وجود گرفتگی در قفسه سینه است.

ب) آنژین صدری در دی را توصیف می کند که بیمار مبتلا به تنگی شریانهای کرونری احساس می نماید.

ج) آنژین پکت وریس در اثر عدم رسیدن خون کافی به عضله قلب ایجاد می شود.

د) همه  موارد

 1. کدام جمله صحیح نیست :

الف) ایست قلبی یکی از عمده ترین عوارض مهلک حمله قلبی می باشد.

ب) شدت  ضایعات حاصله از حمله قلبی بسته به وسعت عضله ای است که تخریب گردیده .

ج) استفاد ه از داروهای ترومبولیتیک مثل نیترو گلیسیرین در حمله قلبی مفید است .

د) بهترین وض عیت مصدوم دچار حمله قلبی حالت نیمه نشسته است.

 1. قرص آسپیرین را در چه مواقعی نباید مصرف کرد:

الف) ایست قلبی                      ب) حساسیت به دارو             ج) آسم                   د) همه موارد

 1. کدام جمله صحیح نیست:

الف) فیبریلاسیون بطنی شایعترین عامل ایست قلبی است .

ب) در فیبریلاسیون  بطنی عضلات قلب قادر به انقباضات هماهنگ می باشد.

ج)امدادگر باید تا رسیدن دستگاه دفیبریلاتور عملیات احیاء را انجام دهد.

د) در حین دادن  شوک به بیمار با بدن وی تماس حاصل نکنید. 

 1. کدام گزینه نادرست است .

الف ) جراحتها ی شکمی حتی اگر یک سوراخ شدگی کوچک در محل ورود جسم باشد نیاز به درمان فوری دارد.

ب) در آسیب های ش کمی احتمال بروز عفونت و شوک بالا می باشد.

ج) اگر مسیر زخم در مو ازات سطح شکم باشد زانوهای بیمار را در موقعیتی بالاتر از تنه قرار داد.

د) اگر مسیر زخم بطور ع مود سطح شکم باشد زانوهای بیمار را بالا نمی بریم.

 1. کدام گزینه در مورد قطع عضو صحیح نمی باشد.

الف) برای پوشاندن عضو قطع شده باید از پانسمانهای از جنس کتان استفاده کرد.

ب) ا ز شستن تکه جدا شده خودداری نمائید.

ج) از هرگ ونه تماس مستقیم قطعه جداشده با یخ جلوگیری کنید.

د) نباید از تو رنیکه استفاده نمائید.

 1. کدام گزینه عامل بروز تشنج است:

الف) ضربه به سر                  ب) صرع                       ج) تب                          د) همه موارد

 1. در کدام مورد زیر در هنگام برخورد با فرد دچار تشنج با اورژانس تماس می گیریم.

الف) اگر بیمار مدت 5 دقیقه بیهوش باشد

ب) تشنج بیمار  به مدت سه دقیقه باشد.

ج) اولین مرتبه ای باشد که دچار تشنج می شود.

د) در تمام حالات باید اورژانس را خبر کرد.

 1. اگرمصدومی دچار سوختگی با شعله های آتش باشد اولویت اساسی کدام است؟

الف) خنک کردن سریع موضع سوخته – بررسی و کنترل وضعیت تنفس

ب) خنک کردن سریع موضع سوخته – و درمان شوک

ج) خنک ردن سریع وضع سوخته – انتقال به مراکز درمانی

د) فقط خنک کر دن سریع موضع سوخته بمدت 20 دقیقه 

 1. هرگاه سرعت اکسیژن تجویزی بیش از 4 لیتر در دقیقه باشد بایستی از .................... استفاده کرد.

الف ) ماسک دهانی      ب) لوله بینی    ج) تکنیکهای مرطوب سازی    د) ماسک صورت با تنفس مجدد

 1. کدام گزینه صحیح نیست .

الف ) در لوله بینی سرعت اکسیژن را نمی توان بیش از 6-5 لیتر در دقیقه رساند.

ب) میزان اکسیژن  دریافتی با ماسک صورت با تنفس مجدد 95- 80 درصد است.

ج) سرعت اکسیژن با ماسک  صورت با تنفس مجدد 12-8 لیتر در دقیقه می تواند باشد.

د) استفاده از ماسک ساده صورت  فضای مرده ثانویه را از بین می برد و اکسیژن بیشتر جذب می شود.

 1. کدامیک از اصول هفتگانه صلیب سرخ وهلال احمر نمی باشد؟

الف- بیطرفی                     ب- جهانی بودن                     ج- خدمات اجباری        د- انحصار

 1. علائم صلیب سرخ وهلال احمر به ترتیب الهام گرفته از پرچم کدام کشور ها هسنتد؟

الف- اتریش ،عربستان    ب- اتریش ،ترکیه عثمانی     ج- سوئیس ،عربستان     د- سوئیس ، ترکیه

 1. درهواي ج و چند درصد اكسيژن موجود است ؟

الف - 10 درصد                         ب- 16 درصد             ج- 21 درصد                    د- 25 درصد 

 1. اولین اقدام شما بعد از تشخیص اینکه بیمار بیهوش است چیست؟

الف-کنترل تنفس              ب- باز کردن راه هوایی                      ج- کنترل نبض       د- هیچکدام

 1. 9- شایعترین عامل انسداد راه هوایی در یک فرد بیهوش کدام است؟

 الف- انقباض راه هوایی       ب-  زبان                        ج- لخته خون               د- ترشحات غلیظ

 1. - مؤثرترین روش  برای کنترل خونریزی های خارجی کدام است؟

  الف- استفاده از نقاط فشار   ب- بالا نگه داشتن عضو    ج- فشار مستقیم          د- استفاده از تورنیکه

 1. محل صحیح انجام ماساژ قلبی در یک مصدوم بزرگسال ...............می باشد.

  الف- قسمت بالائی جناغ سینه                         ب- نیمه ابتدایی جناغ سینه 

  ج- 2 انگشت بالاتراز انتهای جناغ سینه             د-2 انگشت پائین تراز انتهای جناغ سینه             

 ۳۰-  کدام  یک از علائم خفگی نیست؟

 الف- کبودی لب ودهان      ب- پرش پره های بینی      ج- اختلال شدید در نبض    د- تنگی مردمک ها

 1. در ارزيابي اوليه مصدوم (ABC) C, يعني ...................؟

الف-  كاردياك ( قلبي ) ب- كمپرسيون ( ماساژ)    ج - سيركولاسيون (‌جريان خون)            د- كاروتيد

 1. مدت زمان بررسي وجود تنفس ( از راه شنيدن ، ديدن و احساس كردن ).........است.

الف - دو ثانيه                         ب - 3- 5 ثانيه                 ج- 5-10 ثانيه                   د- 10 ثانيه

 1. همه گزينه ها در مورد مانورهايملخ صحيح مي باشد بجز:...............

الف - محل قراردادن دستها در مانور بين ناف و انتهاي جناغ سينه در خط وسط شكم است

 ب - مانور  هايمليخ شكمي در زنان باردار؛ سالخورده و كودكان زير يك سال ممنوع است

ج - تعداد مانورهايمليخ در بزرگساالان 6 تا 8  بار است

د- براي  باز كردن راه هوايي در اطفال زير يكسال ، اول پنج ضربه به پشت وبعد پنج بار فشار سينه‌اي انجام داد.

 1. نشانه صحیح بودن تنفس مصنوعی چیست؟

 الف- معده متسع می گردد                              ب- قفسه سینه بالا می آید                                   ج-  مردمک ها گشاد می شوند                         د- همه موارد

 1. روش انجام تنفس مصنوعي در نوزادي كه دچار خفگي شده است چيست ؟

الف – تنفس دهان به دهان و بيني                               ب – تنفس دهان به دهان                          ج – تنفس دهان به بيني                                     د- همه موارد فوق

 1. مصدومي كه بيهوش است ولي نبض و تنفس دارد در چه وضعيتي قرار مي‌دهيم ؟

الف – خوابيده به پهلو              ب – بهبود                       ج – نيمه نشسته                   د- طاقباز

 1. از حمل صندلی در چه مواردی می توان استفاده کرد؟

الف- راهروهای باریک             ب-   بیمار بیهوش           ج- سکته قلبی                  د- موارد الف و ج

 1. برای کدامیک ازمصدومین زیر می توان از حمل زنبه ای(قطاری) استفاده کرد؟

الف- مصدومی که بیه وش است                                 ب- مصدومی با شکستگی ترقوه  

ج- مصدومی ب ا شکستگی ران                               د- مصدومی با شکستگی مهره های گردنی

 1. اولین اقدام درآسیب های  سروگردن کدامیک ازمواردزیر می باشد؟                                         

الف- بازکردن راه هوایی     ب- دادن اکسیژن        ج-بستن آتل گردنی        د- روحیه دادن به مصدوم

 1. در مورد آتش سوزي و دود غليظ از چه نوع حملي استفاده مي‌كنيم ؟

الف – حمل كولي          ب- حمل آغوشي      ج – حمل کششی سينه خيز        د- حمل زنبه اي

 1. جهت انتقال يك بيمار در راهروهاي تنگ يك آپارتمان مرتفع از كدام حمل زير استفاده مي‌نمائيم ؟

الف - حمل يك دست و يك پا      ب - حمل با صندلي       ج- حمل زنبه اي                    د- حمل كولي  

 1. کدامیک از حمل های زیر جز حمل های یکنفره نمی باشند؟

الف- کششی                 ب- کولی                 ج- آتش نشانی                               د- زنبه ای

 1. در شیرخوار دچار سوختگی در ناحیه کشاله ران به دلیل ادرار در تماس با پوست  نا شی از پوشاک ، از کدامیک از داروهای زیر نباید استفاده نمود؟

الف) پماد کالاندولا      ب) پماد سوختگی    ج) پمادزینک اکسید           د) پمادتریامسینولونNNG

 1.  در مصدوم دچار خونریزی شدید که با کاهش فشار خون روبرو شده است مصرف کدامیک از سرم های زیر ارجح است؟

الف) سرم رینگر                ب) سرم 3/1 و 3/2          ج) سرم قندی نمکی                 د) سرم قندی

 1. نوجوان 14 ساله ای به دنبال مصرف غذایی فاسد دچار تهوع و استفراغ شده است بطوریکه ادامه فعالیت از اوسلب شده است. چناچه وی علائم خاص دیگری در معاینه نداشته باشد . چه دارویی دیگر برای وی تجویز می شود؟

الف) قرص متوکلوپرامید        ب) قرص دایجستیو        ج) قرص دیفنوکسیلات       د) قرص دایمتیکون

 1. مصرف قرص استامینوفن در کدامیک از موارد زیر ممنوعیت دارد؟

الف) نارسایی کبدی                 ب) نارسایی کلیوی         ج) فاویسم                  د) همه موارد فوق

۴۷ . شیرخوار5/1 ماهه ای دارای تب عمومی 8/38 درجه سانتی گراد می باشد ، چه اقدامی را برای او انجام می دهید:

الف) 10 قطره استامینوفن                                     ب) شستشوی بدن شیرخوار با آب سرد

ج)مرطوب کردن پوست بدن شیرخوار با آب ولرم       د) شستشوی بدن شیرخوار با آب و الکل

 1. کدامیک از داروهای زیر را باید با مقدار زیادی آب ، بلع نمود؟

الف) آسپرین                                                             ب) قرص سرماخوردگی بزگسالان               

ج) کپسول آموکسی سیلین                                         د) کپسول داکسی سایکلین

 1. کدامیک از علائم و نشانه های زیر در مورد شکستگی جمجمه صادق نمی باشد؟

الف) درد شدید در محل جراحت                                      ب) مردمکهای غیر قرینه   

ج) تغییر رنگ و کبودی دور حدقه چشم ها                        د) خون ریزی منتشر زیر جلدی

 1. در کدامیک از موارد زیر پس از ضربه به سر، مصدوم می بایست به مرکز درمانی انتقال یابد؟

الف) 10 ساعت سر درد                                                        ب) داشتن یک ساعت حالت تهوع

ج) حتی یکبار استفراغ پس از ضربه به سر (خصوصا کودکان)         د) نیم ساعت سردرد و تهوع

 


 آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۲

۱- IFRC معرف کدام یک از سازمانهای زیر است ؟

الف)کمیته بین المللی صلیب سرخ                   ب) فدراسیون بین المللی صلیب سرخ

ج) کمسیون دائمی صلیب سرخ وهلال احمر        د) نهضت بین المللی صلیب سرخ

۲- در هوا اطراف ما چند درصد اکسیژن وجود دارد؟

الف) 16 درصد          ب) 21 درصد           ج) 31 درصد            د) 41 درصد

۳- دادن تنفس مصنوعی به کدامیک از موارد زیر سخت تر است؟

الف) زن باردار         ب) نوزادان               ج) افراد سالخورده            د) الف وب

۴- در ارزیابی اولیه مصدوم ABC ، A یعنی ..........................

الف) راه هوایی        ب) تنفس         ج) گردش خون             د) راه تنفسی

۵- کمیته بین المللی صلیب سرخ کدام وظیفه را دارد؟

الف) نیکوکاری در زمان جنگ ب)حمایت از اسرای جنگی ج)کمک رسانی به زلزله زدگان د) موارد الف وب

۶-موثرترین راه برای کنترل خونریزی کدام گزینه می باشد:

الف) فشار مستقیم ب) فشار بر نقاط فشار ج) بالا بردن عضو از سطح قلب د) استفاده از

۷- اگرامدادگر سعی در جا انداختن در رفتگی نماید احتمال کدام مورد بیشتر است:

الف) درد شدید       ب) آسیب به اعصاب وعروق           ج) آسیب شدید استخوان       د) ایجاد شوک

۸- بطور کلی مهمترین علامت تشخیص در معاینه کدامیک از موارد زیراست

الف) درجه حرارت          ب) نبض              ج) ضربان قلب                د) تعداد تنفس

۹- کدامیک از موارد زیر جزء انواع آتل محسوب نمی شود.

الف) آتل مقوایی                   ب) آتل پهن        ج) آتل گرم         د) آتل چوبی

۱۰-  نشانه صحیح بودن تنفس مصنوعی چیست؟

الف) اتساع معده           ب) بالا آمدن قفسه سینه          ج) مردمکها گشاد شوند            د)همه موارد

۱۱ -سلولهای مغزی پس از گذشت چه مدت شروع به ازبین رفتن می کنند؟

الف) 2-1 دقیقه                  ب) 10-15 دقیقه              ج) 4-6 دقیقه         د) 10-12 دقیقه

۱۲- در CPR بزرگسالان قفسه سینه چقدر پایین باید برود.

الف) 5/1تا5/2 سانتی متر          ب) 3تا5 سانتی متر      ج) 5/2تا5/3سانتی متر       د) 4تا5 سانتی متر

۱۳- در کدامیک از موارد زیر جسم خارجی فرورفته در بدن باید خارج شود؟

الف) جسم خارجی فرورفته در قفسه سینه                  ب) جسم خارجی فرورفته در حلق                        ج) جسم خارجی بلند فرورفته در چشم                        د) جسم خارجی نوک تیز فرورفته در قلب

۱۴- در کدام کدامیک از انواع زخمهای زیر مستعد ابتلا به کزاز می باشد؟

الف) بریدگی             ب) پاره گی                 ج)له شدگی                 د) سوراخ شدگی

۱۵- شایعه ترین زخم بسته کدام می باشد؟

الف) بریدگی              ب) پاره گی            ج)کنده شدگی               د) کوفته شدگی

۱۶- کیفیت فشار بر قفسه سینه در ماساژ قلبی چگونه باید باشد؟

الف) دارای حرکات ضربه ای وتند     ب) ضربه ای آهسته     ج) به نرمی وملایمت      د) بسیار آهسته ونرم

۱۷- کدامیک جزء علائم خفگی نمی باشد؟

الف) بر افروختگی ب) رنگ پریدگی ج) خروج کف صورتی رنگ از دهان مصدوم د) اشکال درتنفس

۱۸- پراولویت ترین اقدام در بیماران دچار ایست قلبی و دارای فیبریلاسیون بطنی کدامیک از موارد زیر   می باشد؟

الف) باز کردن راه هوایی    ب) فشار بر قفسه سینه             ج) دادن شوک الکتریکی     د) تنفس مصنوعی

۱۹- قبل از انجام CPR نبض مصدوم را باید چه مدت کنترل کرد؟

الف) 3-1 ثانیه                            ب) 5-3 ثانیه              ج) 10-5 ثانیه            د) 20-1 ثانیه

۲۰- جهت ماساژ هایم لیخ برای افراد چاق بزرگسال بیهوش چگونه مانور انجام می پذیرد؟

الف) کنار مصدوم قرار می گیریم                                          ب) طرفین رانهای مصدوم زانو می زنیم ج) بصورت ایستاده                                                             د) همه موارد

۲۱- کدامیک از موارد زیر بیشترین بخش خون را تشکیل می دهد؟

الف) پلاکت              ب) پلاسما            ج) گلبول سفید                د) گلبول قرمز

۲۲ - به محل اتصال دویا چند استخوان به یکدیگر ............... می گویند.

الف) مفصل                 ب) لیگامان                  ج) تاندون             د) رباط

۲۳- کدامیک جزء اصول چهار گانه درمان زخم نمی باشد.

الف) کنترل خونریزی                                      ب) پیشگیری از عفونتهای بعدی                                 ج) با حرکت کردن عضو آسیب دیده                     د) خارج نمودن جسم خارجی

۲۴ - چند لیتر خون در بدن یک فرد بالغ وجود دارد؟

الف) 6لیتر           ب) 4لیتر           ج) 5لیتر            د) 7لیتر

 


 آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۳

1-کدامیک از گزینه های زیر برای خاموش کردن لباسهای شعله ور صحیح است؟

الف) Stop-Drop-Roll                                              ب)Drop-Roll-Stop

 ج) Roll-Stop-Drop                                                 د)Roll-Drop-Stop

2- در برخورد با مصدومی که دچار برق گرفتگی با ولتاژ بالا است بعد از قطع جریان برق :

الف)ABC                ب)ABCLL                    ج)ABCD                                     د)ABCHD

3-در زمانی که مصدوم در وضعیت ریکاوری (بهبودی)قرار می دهیم هر چند مدت علائم حیاتی مصدوم را کنترل می کنیم ؟

الف) 5دقیقه               ب) 10دقیقه                                ج)3 دقیقه                     د)15دقیقه

4-درروش تنفس دهان به بینی را برای کدام یک از مصدوم های زیر انجام می دهید ؟

الف)در مصدوم غرق شده                           ب)مصدومی که در ناحیه دهان زخمهایی وجود دارد

ج)نوزادان                                              د)همه موارد

5-وظیفه ونقش یک امدادگر درحادثه چیست؟

الف)بی حرکت سازی وانتقال تمام مجروحین وبیماران

ب) ارائه خدمات پزشکی پیشرفته به تمام مجروحین وبیماران

ج) ارائه خدمات پزشکی پیشرفته به تمام مجروحین وبیماران بدون انتقال ایشان به مراکز درمانی

د) بی حرکت ساختن اولیه مصدومین ومراقبت تا رسیدن تیم اورژانس

6-مرگ سلولهای مغزی به طور متوسط چند دقیقه پس از نرسیدن اکسیژن روی می دهد؟

الف)2-1دقیقه                  ب)6-4دقیقه                        ج)4-2دقیقه                              د)10-6دقیقه

7-در آغاز معاینه مصدوم ابتدا نبض مصدوم بزرگسال را در........................لمس می کنید ودر کودکان نبض شریانی رادرشریان.............بهتر لمس خواهید کرد در شیر خواران بهترین نقطه لمس شریانی، شریان................می باشد.

الف)رادیال رادیال بازوئی                                                ب) کاروتئید کاروتئید بازوئی

ج)رادیال بازوئی بازوئی                                                          د)کاروتئید بازوئی رادیال

8-کدامیک از گزینه های زیر علامت تنفس ناکافیست؟

الف)تنگی نفس تنفس منظم وآهسته   

ب)سرعت آهسته قرینه باز شدن قفسه سینه کاهش صداهای تنفسی

ج)کاهش صدای تنفسی سرعت آهسته وتنفس سطحی   

د)خرخر کردن حرکات قفسه سینه ناکافی ورنگ پوست صورتی تاکبود

9-چگونه به قفسه سینه فشار می آورید ؟

الف)از ناحیه ارنج ها                                                ب)ازناحیه شانه وکتف                                  ج)آرنج ها بایددر حالت مستقیم وغیر خمیده باشند        د)ج وب

10-دربیماران دچار اورژانس های قلبی درد قفسه سینه درکدام نواحی وجود دارد؟

الف)پاها                      ب)شکم                           ج)انگشتان دست                      د)شانه وبازو

11-کدامیک از علائم زیر نشانه وخامت وضعیت مصدوم دچار شوک می باشد؟

الف)تنفس28باردردقیقه       ب)درجه حرارت 36      ج)ضربان قلب110دردقیقه    د)فشار سیستولیک70

 


آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۴

1- ايران در چه سالي شيرو خورشيد را تشکيل داد ؟5/0

الف ) 1308          ب ) 1302                                 ج )1303                                   د ) 1357

2- کودک 10 ساله اي در اثر سوختگي با مواد اسيدي در نقاط زير دچار آسيب شده است درصد آنرا تعيين کنيد .

( گردن - جلو تنه – يکي از پاها – نيمي از اندام تناسلي ) 5/0

الف ) 32%                  ب ) 22%                                    ج )23%                                د ) 25

3- کارگري بعد از سوختگي حرارتي داراي پوستي خشک و چرمي شکل که ظاهري سفيد دارد شده است و در نقاط زير آسيب شده است درصد و نوع سوختگي را تعيين کنيد . 5/0

الف ) 5/35%- درجه 2         ب ) 75/42% - درجه3            ج ) 45%- درجه3         د ) 5/37%- درجه 3

4- کدام نقاط زير جزء نقاط بحراني در سوختگي نيست ؟ 5/0

الف ) صورت           ب ) اندام تناسلي                ج )راه هوايي فوقاني             د ) پشت تنه

5- خطرناکترين نوع گرمازدگي چه نام دارد ؟ 5/0

الف ) سنکوپ گرمايي           ب ) کرامپ گرمايي         ج ) خستگي گرمايي      د ) حمله گرمايي

6- بهترين توع ‌حمل چه نام دارد ؟ 5/0

الف ) يک دست و يک پا                      ب ) کولي           ج ) برانکار                  د ) آغوشي

7- کدام يک از موارد زير در حمل مصدوم اهميت ندارد ؟5/0

الف ) مسافتي که قرار است طي شود                                    ب ) سن مصدوم

ج ) وسايل و امکانات موجود                                                   د ) هوشياري يا بيهوشي مصدوم

8- کدام يک از موارد زير از خصوصيات مار سمي است ؟ 5/0

الف ) تنوع رنگ      ب ) طول بلند        ج ) سر مثلثي شکل و مردمک گرد                  د ) هرسه مورد

9- کدام مورد زير از وظايف آتل نيست ؟ 5/0

الف ) کاهش درد                                                                ب ) جلوگيري از آسيب عضلات            

ج ) جلوگيري از تبديل شکستگي بسته به باز                          د ) کنترل خونريزي و التهاب

10- کدام يک از موارد زير جزء آسيب مفصلي است ؟ 5/0

1- در رفتگي           2- کشيدگي            3- کوفتگي            4- پيچ خوردگي

الف ) 1و2                        ب ) 3و4                 ج ) 1و4                    د ) 3و2

11- E در مانور RICE به چه معناست ؟ 5/0

الف ) تحت فشار قرار دادن عضو                                          ب ) يخ گذاري روي عضو

ج ) بالا نگهداشتن عضو                                                    د ) استراحت دادن به عضو

12- کداميک از علائم شکستگي نيست ؟ 5/0

الف ) O                  ب( S                      ج ) وجود حرکات کاذب            د ) قرمزي بيش از حد عضو

13- کدام يک از جملات زير درست و کدام نادرست است ؟ 5/2

الف ) اورا مرحله دوم صرع است .

ب) جلوگيري از عفونت و آلودگي زخم از وظايف پانسمان است .

ج ) براي بستن بانداژ آن را از ابتدا به انتهاي عضو مي بنديم .

د ) از بتادين غليظ و الکل مي توان براي ضد عفوني زخم استفاده کرد .

ه ) در کساني که نارسايي کليه دارند حجم ادرار کم است .

و ) افرادي که ديابت دارند ادرار آنها بوي آستون مي دهد .

ز) سرما زدگي بيشتر در ناحيه گوش و پا و بيني به دليل نداشتن عضلات بزرگ رخ مي دهد .

ح ) در هايپوترمي مي توان براي گرم کردن مصدوم از چاي يا قهوه استفاده کرد .

ت ) فاصله هر شير در سکوي آب 75 سانتيمتر است .

ي )براي حمل مصدوم سکته قلبي از حمل آغوشي استفاده مي شود .

14- کدام يک از علائم ايست قلبي نيست ؟5/0

الف )کبودي     ب ) عدم وجود نبض حتي در ناحيه گردن           ج ) گشادي مردمک       د ) هيچکدام

15- کدام يک از علل ايست تنفسي است ؟ 5/0

الف ) غرق شدگي      ب ) کوه گرفتگي      ج ) سکته مغزي                  د ) هرسه مورد

16- زمان قرار دادن ترمومتر در منطقه Oral چقدر است ؟ 5/0

الف ) 5-3 دقيقه                   ب ) 7-5 دقيقه                  ج ) 3-2 دقيقه              د ) 7-3 دقيقه

17- در موارد زير رنگ پوست چه تغيري مي کند ؟1

الف ) ايست قلبي :                 ب ) خونريزي :          ج ) سوء تغذيه :                     د ) گرمازدگي :

18- کدام عوامل زير در گرمازدگي بدن تاُثير دارد ؟ 5/0

الف ) فعاليت فرد                 ب ) سن فرد               ج ) پوشش فرد                       د ) هر سه مورد

19- ميزان تنفس و نبض در کودکان چند تا است ؟ 5/0

الف ) 25-20 ، 100-80                                                      ب ) 30-15 ، 120-100              

ج ) 25-20 ، 120-100                                                       د ) 30-15 ، 100-80

20- در سرمازدگي عميق براي گرم کردن مصدوم از آب چند درجه استفاده مي کنيم ؟ 5/0

الف ) 39-40 درجه      ب ) 40 درجه          ج ) اندازه دماي بدن يعني 37 درجه    د ) 39- 5/40 درجه

21- کداميک از عوامل زير از عوارض هايپوترمي است ؟ 5/0

الف ) گانگرن عضو      ب ) آمپوتاسيون      ج ) لخته شدن غير طبيعي خون             د ) هر سه مورد

22- زهر زنبور چه حالتي دارد و براي آن از چه مي توان استفاده کرد ؟ 5/0

الف ) اسيدي – جوش شيري   ب ) قليايي – جوش شيرين   ج ) قليليي – آب ليمو  د ) اسيدي – سرکه

23 – در موارد زير مردمک چه تغييري مي کند ؟ 1

الف ) ايست قلبي :                                 ب ) بيهوشي :         ج ) خونريزي :            د ) شوک :

24 – نبض کشاله ران چه نام دارد ؟ 5/0

الف ) لامي              ب ) راديال              ج ) فمورال              د ) مورد الف و ج

25- اصول اساسي و هفتگانه هلال احمر و صليب سرخ را نام ببريد . 75/1

26- اولين جمعيت صليب سرخ در کدام کشور تشکيل شد ؟ 5/0

الف ) هلند              ب ) نروژ                  ج ) سوئيس                             د ) بلژيک

27- در کدام مورد زير هايم ليخ شکمي استفاده مي شود ؟ 5/0

الف ) نوزادان زير يک سال                               ب ) زنان باردار

ج ) افراد بالاي 12 سال                                            د ) افراد چاق

28- در شخصي که يک خبر بد شنيده است به چه شوکي دچار مي شود ؟5/0

الف ) کارديوژنيک                                             ب ) هايپوولميک

ج ) سايکوژنيک                                                     د ) متابوليک

29- به ازاي هر چند نفر در اردوگاه يک دوش قرار مي دهند ؟ 25/0

30- شکل استاندارد چادر زني را بکشيد . 5/0

 


 آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۵

 1-     اهداف کمکهای اولیه را نام ببرید؟ 2 مورد

2-     وظایف یک امدادگر را نام ببرید؟ 4 مورد

3-     در حوادث ایمنی چه کسانی از همه مهمتر هستند؟

4-     در شیر خواران بهترین محل نبض کدام است؟

5-     در انسداد مجاری تنفسی در شیرخواران زیر یکسال اولین اقدام چه می باشد؟

6-     سه وظیفه اصلی پوست بدن را نام ببرید؟

7-   پسرک جوانی به عنوان شغل تابستانی در یک پارک صنعتی برای شرکت های گوناگون چمن هارا کوتاه میکند. هوا بسیار گرم و مربوط است و او به شدت عرق میکند و از تشنگی شدید تهوع و سردرد شاکی است . چکار باید کنیم؟

8-    شما برای کمک به خانمی که فریاد کمک سرداده خود را سریع به محوطه خلوتی می رسانید و او میگوید که نوعی مار پای او را نیش زده است که جای دو زخم سوراخ شده (( نیش گاه ))مشخص می باشد. در این هنگام چکار باید کرد؟

9-   در همسایگی شما یک مهمانی برپاست و یکی از مهمانان به مقدار زیاد نوشابه های الکلی مصرف کرده است او دچار استفراغ است و پاسخ به سوال ما نمی دهد چه باید کرد؟

10- انواع حوادث را گفته و از هر کدام 3 مورد نام ببرید؟

11- سانحه چیست. باذکر مثال؟

12- بحران را تعریف کنید؟

13- جمشید که 25 سال دارد کارگری است که رانش با اره برقی بریده شده است و خون به سرعت فوران میکند. طول بریدگی در حدود 02 سانتیمتر است. چه باید بکنیم؟

14- اکنون شما توانسته اید جلوی خونریزی کارگر ساختمان را بگیرید اما ظاهر او پریده رنگ است. بی قرار و مضطرب شده است چه باید بکنیم؟

15- در یک کارگاه ساختمانی یک کارگر با یک تفنگ میخ کوب یک میخ بزرگ را در دست چپ خود فرو می کند. چه باید بکنیم؟

16- احسان با استفاده یک قیچی برقی کهنه که هنوز کار میکند در حال هرس کردن گیاهان دور باغ است. ابتدا کار خوب پیش می رفت تا اینکه او لحظه ای به نرده تکیه داد و ناگهان یک جریان قوی برق از درون بدنش رد شد و باعث شد که او به زمین بیافتد. هنگامی که شما می رسید او را بی حرکت می یابید. چه باید بکنید؟

17- یک خانم منشی سالخورده هنگامی که روی پله ها ایستاده بود پایش می لغزد و از پنج پله به پایین می افتد. او روی پله پایین به پهلو خود افتاده است. از آنجا که از درد ناحیه لگن شاکی است شما مشکوک به شکستگی لگن می شوید. چه باید بکنید؟

18- در یک بازی تنیس چوب راکت از دست یکی از بازیکنان رها می شود و به ران یک نفر برخورد می کند. هرچند پوست یک دست و سالم است اما لمس آن دردناک است و تورمی هم دیده می شود. چه باید بکنید؟

19- یک کارگر ساختمانی از یک نردبان به پایین سقوط کرده است و احتمالا مچ دستش شکسته است. چه باید بکنید؟

20-            شما در دفتر خود مشغول به کار هستید که همکار بغل دستی ناگهان روی زمین می افتد و غش می کند. شما برای کمک می شتابید و میبینید که او گیج است یک طرف بدنش فلج شده است. همکار دیگر می گوید که او قبلا دچار سردرد های شدید شده چکار میکنید؟

 


 آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۶

1- B در A.B.C به چه معنا است؟5/0

الف)جريان خونمناسب                                                    ب)تنفس

ج)باز کردن راه هوايي                                                     د)وضعيت هوشياري

2- تعداد نبض در کودکان چند تا است؟5/0

الف)120-100                                                    ب)100-80

ج)80-60                                                           د)140-120

3- اورژانسي ترين نبض بدن کجا قرار دارد؟تعداد تنفس در بزرگسالان چند تا است؟5/0

الف)گردن،12-10                                                    ب)مچ دست،30-15

ج)مچ دست، 25-20                                                  د)گردن، 20-12

4- کودک 5 ساله‌اي با آب جوشدرنواحي نيمي از پا - هر دو دست – اندام تناسلي دچار سوختگي چرمي شکل شده است در صد و درجه سوختگي را بيابيد؟5/0

الف)28% - درجه 3                                                    ب)75/25%- درجه 2

ج)75/25% - درجه 3                                                  د)28%- درجه 2

5- کارگري در اثر سوختگي با مواد شيميايي از ناحيه گردن – يکي از دست‌ها و هر دو پا دچار سوختگي همراه با تاول شده است درصد و درجه سوختگي را بيابيد؟5/0

الف)5/45% - درجه 2                                                    ب)5/49% - درجه 2

ج)5/49% - درجه 3                                                       د)5/47% - درجه2

6- کمک‌هاي اوليه در زخم باز را به ترتيب بنويسيد.5/1

7- تنفس را از چه راه‌هايي مي‌توان چک کرد؟75/0

8- دو مورد از کمک‌هاي اوليه در سوختگي درجه 3 را بنويسيد.1

9- کدام يک از موارد زير زخم بسته نيست؟5/0

الف)کوفتگي                 ب)ساييدگي                  ج)له شدگي                   د)مورد الف و ج

10- شرايط محل C.P.R بايد چگونه باشد؟ (3 مورد کافي است)75/0

11- چرا نمي‌توان نبض را با انگشت شست گرفت؟5/0

12- کدام حمل زير يک نفره است؟5/0

الف)برانکارد                 ب)يک دست و يک پا               ج)صندلي                      د)سه مچ

13- کدام حمل زير براي راه‌هاي باريک استفاده مي‌شود؟5/0

الف)کولي                     ب)عصايي                     ج)زنبه‌اي                      د)صندلي

14- محل قرا گرفتن دست در C.P.R يزرگسالان کجاست؟5/0

15- چه عواملي باعث خفگي مي‌شوند؟(سه مورد)75/0

16- کدام روش‌ها را براي خارج کردن جسم از راه هوايي مي‌توان استفاده کرد؟75/0

17- در مانور هايم ليخ دست بايد کجا قرار گيرد؟5/0

الف)بين ناف و انتهاي جناغ سينه                                                    ب)روي معده

ج)دو انگشت بالاتر ازانتهاي جناغ سينه                                            د)هيچ کدام

18- کدام مورد از نشانه‌هاي ايست قلبي است؟5/0

الف)تنگ شدن مردمک چشم   ب)هو‌شياري              ج)وجود نبض در گردن              د)کبودي پوست

19- در مصدومي که دچار غرق شدگي است از چه حملي استفاده مي‌کنيم؟5/0

الف)کولي                     ب)يک دست و يک پا               ج)آغوشي                     د)سينه خيز

20- ارزيابي اوليه مصدوم به ترتيب کدام است؟5/0

الف)نبض،هوشياري،تنفس                                                   ب)تنفس،هوشياري،نبض

ج)هوشياري،تنفس،نبض                                                      د)هوشياري،نبض ،تنفس

21- نقاط فشار در کجا قرار دارند؟75/0

22- سه مورد از راه‌هاي کنترل خون‌ريزي را بنويسيد؟75/0

23- دو مورد از کمک‌هاي اوليه در خونريزي داخلي را بنويسيد.1

24- کدام نشانه‌ها مربوط به خونريزي سياهرگي است.75/0

25- خونريزي را با توجه به رگ به چند دسته تقسيم مي‌کنند؟75/0

26- خطرناکترين خونريزي چه نام دارد؟25/0

27- چهار مورد از زخم‌هاي باز را نام ببريد.1

28- عضو قطع شده را چگونه نگهداري مي‌کنند؟5/0

29- سه مورد از نشانه‌هاي ايست تنفسي را بنويسيد؟75/0

30- نبض بدن را از کجا مي‌توان پيدا کرد؟رايجترين محل براي پيدا کردن نبض کجاست؟1

 


  آزمون پايان دوره امداد و کمک هاي اوليه۷

 1- هیپوکسی به چه معنی است؟

الف) پایین امدن سطح اکسیژن در خون     ج)پایین آمدن میزان قند خون

ب) پایین آمدن فشارخون                         د) همه موارد

2- کدامیک از بیماریهای زیر واکنشهای حساسیتی(آلرژیک) هستند؟

الف) آمفیزم                      ب) تب یونجه          ج) خروسک              د)پلورزی

3- در کدام مورد مصدوم را به حمام بخار می بریم ؟

الف) خروسک                 ب) آسم                    ج) هیپپرونتیلاسیون         د) همه موارد

4- اصلی ترین قسمت ارتباط اکسیژن وموادغذایی کدام قسمت است ؟

الف)سیاهرگ                  ب) سرخرگ              ج) مویرگ                   د) هرسه مورد

5- بیشترین حجم خون را کدام یک از موارد زیر اشغال می کنند ؟

الف) پلاسما            ب) گلبول سفید                    ج) گلبول قرمز              د) پلاکت

6- ازدست دادن دو لیتراز حجم خون باعث ایجاد چه مشکلاتی می شود ؟

الف) بی اثر است                                      ب) علایم شوک ظاهر می شوند 

ج) نبض مچی احساس نمی شود                        د) فرد بیهوش می شود

7- وضعیت قرار گیری فردی که دچار حمله قلبی شده چگونه است ؟

الف) خوابیده به پشت         ب) وضعیت بهبود        ج) نیمه نشسته        د) خوابیده به پشت و پا بالاتر از سطح قلب

8- در غش سرعت ضربان قلب 00000000000

الف) کند می شود               ب) تند می شود            ج) تغییر نمی کند      د) ابتدا تند و بعد کند می شود

9- عواملی که منجر به ایست قلبی می شود کدام است ؟

الف) شوک آنافلاکتیک        ب) مصرف بیش از حد داروها و مواد مخدر     ج) هیچکدام        د) موارد الف و ب

10- جهت کنترل خونریزی در چین مفاصل چه می کنیم ؟

الف) پد را روی زخم گذاشته مفصل را تا آنجا که می شود خم می کنیم

ب) پد را روی زخم قرار می دهیم بالاتر از مفصل را فشار می دهیم

ج) فقط فشارمستقیم کافی است

د) هیچکدام

11- در سوراخ شدگی ریه مصدوم باید به کدام سمت قرار بگیرد؟

الف) در وضعیت بهبود فرق نمی کند به کدام سمت

ب) در وضعیت بهبود روی ریه سوراخ شده

ج) در وضعیت بهبود روی ریه سالم

د) به پشت

12- جهت جدا کردن زالو از روی پوست چه اقدامی می کنیم؟

الف) روی آنها نمک می پاشیم

ب) گرمای حاصله از کبریت مشتعل آنها را از پوست جدا می کند

ج) شن روی آنها می پاشیم

د) موارد الف و ب

13- کدام مورد در مارگزیدگی صحیح نمی باشد؟

الف) سطح مارگزیده را پایین تر از سطح قلب قرار می دهیم

ب) روی موضع یخ قرار می دهیم

ج) محل را آتل بندی می کنیم

د) از مکیدن زخم خودداری می کنیم

14-مننژیت چیست؟

الف) تورم پروتئین های تنفسی  

ب) تورم پرده های اطراف در اثر عفونت

ج) عفونت پرده جنب ریه

د) بیماری عفونی که روی دستگاه تنفسی اثر می گذارد

15- در چه مواردی بعد از سردرد باید به پزشک مراجعه کرد ؟

الف) دردی که خیلی سریع و به صورت ناگهانی ایجاد شده و پیشرفت کند

ب) بفواصل کم تکرار شده و مداوم باشد

ج) باخشکی و دشواری حرکات ناحیه گردنی همراه باشد

د) همه موارد

16- کدام مورد در کاربرد بانداژ صحیح نمی باشد؟

الف) جهت کاهش میزان تورم استمغر می شود

ب) جهت کنترل خونریزی مساتقیما روی زخم قرار می گیرد

ج) جهت محدودسازی حرکات

د) حفظ پوشش اتل است

17- کدام موردجز انواع بانداژ محسوب نمی باشد ؟

الف) بانداژ سه گوش

ب) بانداژ نواری

ج) بانداژ لوله ای

د)بانداژ چسبدار

18- کدام مورد جز اقلام پایه ای ضروری جعبه کمکهای اولیه محسوب نمی شود ؟

الف) بانداژ سه گوش

ب) دستکش استریل

ج) سرم شستشو

د) کیسه خواب

19- کدام مورد درباره بانداژصحیح نمی باشد ؟

الف) درصورت افتادن پد باید یک پد دیگر جایگزین کرد

ب) اگر خونریزی شدید بود باید پد یا گاز اولی رابرداشته و پد تمیزی را جایگزین میکنیم

ج) طرفین زخم را کاملا محافظت کند

د) همه موارد صحیح می باشد

20- کدم مورد جز اختلال در خونرسانی نمی باشد ؟

الف) اندام متورم

ب) پوست خمیری شکل

ج) عدم توانایی در حرکت دادن انگشتان

د) گرم شدن بعد از گذشت یک روز

21-بعد از بانداژ هر چند مدت یکبار باید جریان خون را کنترل کرد؟

الف) یکساعت یکبار

ب) 10 دقیقه یکبار

ج) 30 دقیقه یکبار

د) هر 2 ساعت یکبار

22- کدامیک جزء حمل های دو نفره محسوب نمی شود؟

الف) عصایی

ب) کول گرفتن

ج) گهواره ایی ( آغوشی)

د) همه موارد

23- در انتقال به وسیله برانکارد مصدوم به چه شکل حمل می شود ؟

الف) رو به جهت سر

ب) در هنگام قرار دادن در آمبولانس با سر

ج) در پله ها رو به جهت سر

د) همه موارد

24- کنترل کردن نبض و تنفس در یک فرد بیهوش چه مدت زمان باشد؟

الف) 5تا10 ثانیه

ب) 10تا15 ثانیه

ج) 15تا20 ثانیه

د) 20تا30 ثانیه

25- در مورد حمله آسم کدام یک صحیح نمی باشد ؟

الف) بیمار را به صورت درازکش قرار می دهیم

ب) بیمار راآرام می کنیم

ج) اگر اسپیری ظرف مدت 5تا10 دقیقه اثر بخش نبود با افزایش تماس می گیریم

د) اگر بیهوش شد آماده انجام عملیات احیاء باشیم.

26- سوختگی در اثر چه موردی ایجاد می شود ؟

الف) حرارت خشک

ب) سرمای بیش از حد

ج) مواد شیمیایی سوزاننده

د) همه موارد

30- سوختگی با شعله آتش جزء کدام دسته از سوختگی ها هستند ؟

الف) سوختگی تشعشعی

ب) سوختگی شیمیای

ج) سوختگی خشک

د) سوختگی مرطوب

31- کدام در مورد سوختگی ها صحیح نمی باشد ؟

الف) موضع سوخته شده با مواد شیمیایی را حداقل به مدت بیست دقیقه با آب فراوان می شوییم

ب) سوختگی ها ی خشک را حداقل به مدت 10 دقیقه سرد می کنیم

ج) مواد شیمیایی پودری را با برس از سطح پوست دور می کنیم

د) در سوختگی با اسیدها آب را با فشارزیا دبه مدت 1 ساعت برروی موضع می ریزیم

32- در هوای گرم و یا در هنگام بالا رفتن دمای بدن عروق خونی چه تغییری می کنند ؟

الف) گشادترمی شوند

ب) تنگ تر می شوند

ج) تغییر نمی کنند

د) موارد الف و ب   

33- در مورد سرمازدگی و هیپوترمی کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

الف) در یخ زدگی می توان موضع را با مالش دادن گرم کرد و در هیپو ترمی نمی توان

ب) هیپو ترمی همه اعضاء بدن را در گیر می کند و یخ زدگی فقط بعضی از اعضا را

ج) در بخ زدگی ناحیه سرمازده را سریع می شود گرم کرد و در هیپو ترمی باید درجه درجه گرم کرد

د) هیپو ترمی به تدریج و ظرف مدت چند روز ایجاد می شود و یخ زدگی در مدت کوتاهی در معرض هوای سرد ایجاد می شود

34- تفاوت هیپوترمی با بقیه بیماریهای گرمایی کدام است؟

الف) در هیپوترمی تعریق صورت نمی گیرد

ب) تفاوتی ندارد

ج) در هیپوترمی با خوراندن نمک به فرد به سرعت بهبود پیدا می کند

د) پوست به صورت رنگ پریده و خمیری است

35- اولین اقدام در مورد استنشاق گازهای سمی چیست ؟

الف) به مصدوم در همان حمل اکسیژن 100 درصد بدهیم

ب) مصدوم را به هوای آزاد منتقل کنیم

ج) با سرویس های امدادی تماس بگیریم

د) نوع گاز را بررسی میکنیم

36- جهت غیر فعال کردن سلولهای گزنده جانوران دریایی چه اقدامی بهتر است انجام دهیم؟

الف ) مقدار نسبتا زیادی سرکه

ب) آب دریا

ج) پودر تالک

د) همه موارد

37- شما با فردی مواجه شده ایدکه تیر آهنی بر روی پای وی افتاده است کدام اقدام صحیح نمی با شد؟

الف) در صرت شک نمودن به وجود شکستگی آنرا ثابت و محکم می کنیم

ب) مصدوم را معاینه کامل می کنیم

ج) بد.ون توجه به زمان وقوع حادثه          رهاسازی مصدوم میکنیم

د) تازمان رسیدن کمک به مصدوم اطمینان خاطر می دهیم

38- کدامیک ا ز علایم زیر در خونریزی داخلی صحیح نمی باشد ؟

الف) پوست سرد و مرطوب و بصورت خمیری می شود

ب) نبض قوی می شود

ج) تشنگی گیجی منگی

د) خروج خون از سوراخهای طبیعی بدن

39- کدامیک از مواردی که ممکن است بعد از خون ریزی داخلی ایجاد شود ؟

الف)هما تمز

ب) هموپتیزی

ج) ملنا

د) همه موارد

40- در هنگامی که دندان از حفره خارج شده است کدام اقدام صحیح است ؟

الف) دندان کودک زیر 6 سال رادر دهان خود کودک قرار می دهیم

ب) دندان بزرگسال رادر حفره خود قرار می دهیم

ج) دندان بزرگسال را دیگر نیازی نیست در جای خود قرار دهیم

د) دندان را کاملا تمیز کرده و بعددر جای خود قرار می دهیم

41- کدام مواردمحتمل ترین نشانه شکستگی جمجمه است ؟

الف) خروج خون از بینی

ب) خروج خون از دهان

ج) خروج مایع مغزی نخاعی

د) همه موارد

42- کدامیک از اتفاقات در هنگام صرع مرحله تونیک صرع می باشد؟

الف) سفتی بدن و پشت مصدوم بصورت قوسی شکل

ب) انقباض و انبساط به صورت متناوب باشد

ج) فک ها قفل شود

د) بی اختیاری ادرار و مدفوع

43- عوامل مستعد کننده شکستگی چیست؟

الف پوکی استخوان

ب) بیماری های ناهنجار مادر زادی

ج) امراض بد خیم

د) همه موارد

44- تکنیک لوگ رول چیست؟

الف ) چرخاندن مصدوم دچار ضایع نخاعی

ب) نوعی درمان برای بیماریهای حاد تنفسی

ج) وضعیتی جهت قرارگیر بهتر مصدوم بیهوش

د) هچکدام

45- آگاهی از محدودیت های خودجزء کدامیک از اولویت های کمکهای اولیه می باشد؟

الف ) ارزیابی

ب) ایمن کردن صحنه حادثه

ج) اولویت بندی مصدومین

د) درخواست کمک

46- سه مرحله زیر به ترتیب برای خاموش کردن لباسهای شعله ور انجام می شود کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟

                                                        Stop – Drop – Roll الف)

Drop – Roll – Stop ب)

Roll – Stop – Drop ج)

Stop – Roll – Drop د)

 صحیح نمی باشد ؟ PTSD47-کدامیک از موارد زیردر مورد

 می گویند .PTSDالف) اختلال استرس بدنبال ترومارا

 می باشد PTSDب) تحریک پذیری و هیپراکتیویتی از علائم

ج) علائم بعد از گذشت 6 ماه از حادثه خود را نشان می دهد

 اختلالی است که با یاد آوری واقعه بدتر می شودPTSD د)

48- احساس سوزش که از طرف مصدوم هوشیار اعلام می شود جزء کدام دسته هستند ؟

الف) نشامه ها

ب) علائم یا سمپوتم ها

ج) قابل معاینه

د) هیچ کدام

49- طی هر بار تنفس چه مقدار هوا را مصرف می کنیم ؟

الف) 5 درصد

ب) 15 درصد

ج) 16 درصد

د) 21 درصد

50- زنجیره بقا شامل:

الف) دسترسی سریع ، احیاء سریع ، دفیبریلاسیون سریع - مراقبت های پیشرفته فوری

ب) احیاء سریع – دسترسی سریع ،دفیبریلاسیون سریع ، مراقبتهای پیشرفته فوری

ج) دفیبریلاسیون- احیاء – دسترسی – مراقبتها

د) احیاء – مراقبتها – دفیبریلاسیون – دسترسی

 به چه معناست ؟V،  AVPU در کد

الف) هوشیار

ب) واکنش به صورت

ج) واکنش به درد

د) بدون واکنش

52- اگر نبض مصدوم بیهوش حس شود :

الف) تنفس مصنوعی راتقریبا هر 5 ثانیه یکبار ادامه می دهیم و پس از 10 بار تنفس نبض را چک می کنیم

ب) به مصدوم 30 ماساژ و 2 تنفس مصنوعی می دهیم

ج) مصدوم را در وضعیت ریکاوری قرار می دهیم

د) بعد ازهر 15 ماساژ 1 تنفس مصنوعی می دهیم